Scroll to Top

Nước Pháp là khởi nguồn cảm hứng cho rất nhiều nghệ sĩ vĩ đại, và Karl Lagerfeld là một biểu tượng trong số đó.

Nước Pháp là khởi nguồn cảm hứng cho rất nhiều nghệ sĩ vĩ đại, và Karl Lagerfeld là một biểu tượng trong số đó.

Tags: Ket qua ngoai hang anh | XSMB | SXMN